Phóng sự: Cửa Lò sôi nổi hội thi dân vũ năm 2022.

Đăng ngày 16/10/2022