Phóng sự: Cửa Lò- Sôi động Liên hoan các nhóm nhảy học sinh, sinh viên.

Đăng ngày 11/11/2022