Phóng sự: Cửa Lò quan tâm, hỗ trợ giảm nghèo bền vững.( phát sóng NTV – Trang địa phương, ngày 23/12/2023)

Đăng ngày 25/12/2023