Phóng sự: Cửa Lò nhiều người thu nhập thấp được an cư nhờ nguồn vay nhà ở xã hội.

Đăng ngày 20/10/2022