Phóng sự: Cửa Lò đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh( phát sóng NTV Bản tin An toàn giao thông – 05/03/2024)

Đăng ngày 06/03/2024