Phóng sự: Cửa Lò chủ động linh hoạt ứng phó với dịch Covid – 19 trong tình hình mới ( Phát sóng NTV ngày 29/11/2021)

Đăng ngày 30/11/2021