Phóng sự: Cửa Lò cần sử dụng nguồn nước máy thay cho nước ngầm.

Đăng ngày 18/08/2022