Phóng sự: Chỉnh trang, xây mới các cơ sở dịch vụ để đón du lịch Cửa Lò năm 2023

Đăng ngày 02/11/2022