Phóng sự: Các chợ dân sinh ở Cửa Lò thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19( Đăng Báo Nghệ An ngày 18/10/2021)

Đăng ngày 18/10/2021