Phóng sự: Cửa Lò nhiều biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 ở phường Nghi Hải(Phát sóng NTV:18/10/2021)

Đăng ngày 18/10/2021