Phòng giao dịch số 3  – TYM Chi nhánh Nghi Lộc, Nghệ An tập huấn công tác quản lý cụm năm 2023

Đăng ngày 21/04/2023

Sáng 21/4, Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương chi nhánh Nghi Lộc – Phòng giao dịch số 3 tổ chức lớp tập huấn “Công tác quản lý cụm năm 2023”. Cán bộ và 35 cụm trưởng TYM thuộc Phòng giao dịch số 3 tham dự. Bà Đỗ Thị Ninh  – Trưởng phòng giao dịch số 3 trực tiếp truyền đạt các nội dung của lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 buổi, các học viên được giảng viên phổ biến những nội dung về quy định, chính sách, các sản phẩm, dịch vụ hiện hành của TYM.

Ngoài ra, các học viên cũng được chia nhóm để thảo luận các giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý cụm, xử lý tình huống tại cơ sở, vai trò, nhiệm vụ của cán bộ cụm; cách ghi chép, đổi chiếu sổ sách tại cụm; phương pháp điều hành, quản lý thành viên, đảm bảo tỷ lệ hoàn trả, các biện pháp xử lý khi xảy ra chậm trả; lựa chọn thành viên của cụm để tham gia các chương trình hỗ trợ của TYM; vận động thành viên tham gia các phong trào, hoạt động cộng đồng của Hội, của địa phương và của TYM.

Với phương pháp tập huấn lấy học viên là trung tâm, các nội dung tập huấn có sự tương tác trao đổi giữa giảng viên và học viên; hoạt động thảo luận nhóm với sự tham gia tích cực, sôi nổi của đội ngũ cụm trưởng, thông qua hoạt động này các học viên được chia sẻ với nhau về kỹ năng quản lý cụm.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cụm trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình trong công tác Quản lý, điều hành cụm, đảm bảo chất lượng tín dụng của TYM. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

                                                           Hữu Lương – Ngọc Ánh