Phòng cảnh sát PCCC số 2 huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cơ sở

Đăng ngày 18/05/2016

PC CCKs

Trong thời gian hai ngày, gần 50 học viên của các khách sạn được các giáo viên của Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC & cứu nạn cứu hộ, tập huấn về các kiến thức pháp luật về PCCC như: kiến thức cơ bản về cháy nổ;  các biện pháp PCCC  ga, xăng dầu, điện nhà cao tầng; kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi cháy nhà cao tầng;  đồng thời hướng dẫn lý thuyết về một số phương tiện chữa cháy cơ bản như: Bình chữa cháy xách tay, lăng vòi chữa cháy, họng nước chữa cháy vách tường. Ở phần thực hành các học viên được hướng dẫn cánh sử dụng các phương tiện chữa cháy cơ bản như:  bình bột, bình khí, chăn chiên dập phi xăng chữa cháy và các thao tác sử dụng lăng vòi đối với họng nước chữa cháy vách tường trang bị tại cơ sở.

   Mục đích của lớp tập huấn này nhằm nâng cao ý thức PCCC cho các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất do tác hại cháy nổ gây ra.

                                                 Ngọc Ánh – Tạ Nhật