Cửa Lò sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Đăng ngày 18/05/2016