Phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc tiếp xúc với cử tri Nghi Tân

Đăng ngày 23/11/2022

Sáng 23/11, Đại biểu HĐND thị xã khóa VI gồm: ông Hoàng Văn Phúc  – Phó chủ tịch UBND thị xã; bà Hoàng Thị Hải Yến – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy; ông Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Của Lò đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Nghi Tân trước kỳ họp thứ 8. Ông Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, đại diện một số phòng ban liên quan cùng các ông, bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và đông đảo cử tri Nghi Tân tham dự.

 

Thay mặt các Đại biểu HĐND thị xã khóa VI bầu ở địa bàn phường Nghi Tân Tại, bà Hoàng Thị Hải Yến  – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy  đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa VI; Đồng thời báo cáo kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã năm 2022, định hướng năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nghi Tân tại kỳ họp thứ  5 và thứ 6.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri phường Nghi Tân đã có 13 ý kiến kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc bố trí quỹ đất xây dựng mới nhà văn hóa cho khối 2, khối 3 sau khi sáp nhập cũng như xây dựng nhà văn hóa phường và hỗ trợ xi măng để xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục bờ kè và chuyển kho đông ra ngoài khu dân cư theo quy hoạch của thị xã. Vấn đề chi trả tiền đền bù cho người dân ở khối 1, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi trả chế độ cho dân quân tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022 còn chậm. Cử tri cũng đề nghị khi quy hoạch các khu vục tái định cư trên địa bàn cần chú ý đến xây dựng hạ tầng và quỹ đất trồng cây xanh. Đồng thời có chính sách ưu tiên cho con em địa phương khi tuyển dụng lao động. Cần quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường sông cấm, hệ thống điện chiếu sáng trên một số tuyến đường tắt, mở chưa phù hợp…

Thay mặt các đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã trực tiếp trả lời một số ý kiến của cử tri. Đồng thời giao các phòng, ban, đơn vị, UBND phường Nghi Tân phối hợp xử lý sớm các vấn đề liên quan và tiếp thu những vấn đề vượt thẩm quyền để trình HĐND thị xã xem xét trong kỳ họp tới.

                                                     Hữu Lương  – Ngọc Ánh