Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn dự kỳ họp thứ 2 HĐND Cửa Lò

Đăng ngày 11/08/2016

hdnd5

Kỳ họp thứ  II – HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V lần này tiến hành 1 số nội dung như : nghe, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng như: Nghe UBND thị xã báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, thực hiện dự toán ngân sách  nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2016; Nghe báo cáo của VKS nhân dân TX về thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp , Báo cáo của Tòa án nhân dân TX về kết quả thực hiện công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ năm 2016… Nghe Ban kinh tế-xã hội – HĐND thị xã  báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH, Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghe Ban pháp chế -HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thi hành hiến và pháp luật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 

hdnd6

Sáng nay : 11/8/2016, sau lời khai mạc của ông Nguyễn Nam Đình-Tỉnh ủy viên-Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND Thị xã, bà Nguyễn Thị Dung – Ủy viên ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND TX Cửa Lò đã thông qua báo cáo về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất Thị xã ước đạt trên 3.321 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 54% kế hoạch năm, bằng 55,9% kế hoạch Tỉnh giao, trong đó các ngành dịch vụ ước đạt trên 1.328 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt gần 150 tỷ đồng, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo.

Tại các buổi thảo luận ở  các tổ chiều nay: 11/8/2016, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được thì nhiều đại biểu cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại và đề nghị HĐND, UBND thị xã tiếp thu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đưa ra nhiều giải pháp nhằm đạt được kết quả cao hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực KTXH, QPAN của thị xã Cửa Lò trong 6 tháng cuối năm 2016.

Tổng hợp : Khắc Giang –Mỹ Hạnh -Thanh Bình