Thu Thủy tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh 2016.

Đăng ngày 18/01/2017

thuytkanqp

Năm 2016, nhằm nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật cũng như các quy định của địa phương, phường Thu Thủy đã tiến hành các đợt tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội đến từng người dân. Nhờ vậy, công tác Quốc phòng – An ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển KT – VH – XH của địa phương. Điển hình như: Công tác trật tự ATXH, địa phương đã kịp thời nắm chắc tình hình an ninh vùng đặc thù để tham mưu cho Thị ủy, UBND chỉ đạo, giải quyết  kịp thời, không để tình hình phức tạp xẩy ra. Trong năm, công an phường cũng làm tốt công tác tiếp nhận và làm rõ 27 vụ  việc; trong đó, có 5 vụ hình sự, bắt 5 đối tương, thu giữ tài sản và tiền mặt với tổng trị giá 30 triệu đồng; Xử phạt hành chính 22 vụ, bắt 41 đối tượng, thu nộp nhà nước hơn 34 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; Đồng thời đề 10 nhiệm vụ trong tâm trong năm 2017, trong đó: Tiếp tục chú trọng vào công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng toàn dân kết hợp với giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân dân…

Dịp này, UBND phường đã trao giấy khen 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP – An ninh trong năm 2016./.

Đàm Hiền – Duy Quý