P. Nghi Tân: Ra mắt CLB “Thời sự pháp luật”

Đăng ngày 19/01/2016

Clb

Câu lạc bộ  có 110 thành viên tham gia, trong đó, có 11 thành viên nằm trong Ban chủ nhiệm. Nhiệm vụ của câu lạc bộ là tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ thị, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành đúng pháp luật, hình hành thói quen sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật của các thành viên trong CLB và nhân dân. Đặc biệt là góp phần trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Theo điều lệ, 2 tháng câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt 1 lần.

Clb1

Trong buổi đầu ra mắt, CLB đã được bà Đặng Thị Lệ Hằng – Chánh án Tòa án nhân dân TX Cửa Lò phổ biến một số nội dung liên quan đến pháp luật hiện hành./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật