Cửa Lò: Làm việc triển khai tình trạng xâm cư giữa Thị xã Cửa Lò và Nghi Lộc

Đăng ngày 21/01/2016

diagioi

Trong thời gian qua, do tồn tại lịch sử và chuyển địa giới hành chính giữa hai địa phương, hiện nay có 72 hộ dân có hộ khẩu thường trú thuộc khối Tân Nho – phường Nghi Hải – Thị xã Cửa Lò ở trong địa giới hành chính của xã Nghi Xuân – huyện Nghi Lộc. Điều này đã gây bất cập trong công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý đất đai, quản lý hành chính, ANTT của chính quyền cơ sở.

Căn cứ vào hiến pháp năm 2013, luật đất đai và luật cư trú…tại hội nghị, hai bên đã thống nhất phương án thực hiện là giữ nguyên địa giới hành chính giữa phường Nghi Hải – Cửa Lò và xã Nghi Xuân – Nghi Lộc, theo bản đồ địa giới hành chính đã được thực hiện theo chỉ thị số 364-CT của Thủ tướng Chính phủ. Chuyển đăng ký hộ khẩu của 72 hộ có đăng ký hộ khẩu tại khối Tân Nho – Nghi Hải nhưng đang trong địa giới hành chính thuộc xã Nghi Xuân – Nghi Lộc về xã Nghi Xuân quản lý theo quy định. Theo đó, các địa phương và 72 hộ dân phải thực hiện việc chuyển đổi hộ khẩu trong thời gian quy định, để đảm bảo công tác quản lý địa giới hành chính cũng như đảm bảo ANTT trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh  – Duy Quý