Nông dân Nghi Hương thu hoạch dưa bở.

Đăng ngày 09/05/2016

 duab

Vụ xuân năm nay, nông dân phường Nghi Hương đã gieo trồng hơn 1 ha diện tích dưa bở tại 3 khối: 11, 12, 13. Mặc dầu được chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ khuyên nông, nhưng do đợt mưa vừa qua cộng thêm vùng đất trũng, cây dưa bở gặp nước bị thối rễ. Năm ngoái từ cây dưa bà con nông dân thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng, nhưng năm nay, cây dưa bở chỉ cho thu hoạch khoảng 5 triệu đồng, tức là chỉ bằng ¼ so với năm ngoái.

duab1

duab2

duab3

Để tiếp tục cho vụ dưa bở hè thu, Hội nông dân phường Nghi Hương đã chỉ đạo bà con thu hoạch dưa tới đâu, làm đất tới đó và phấn đấu khép kín diện tích dưa bở tăng thu nhập cho bà con./.

Đàm Hiền – Duy Quý