Nội dung trọng tâm, điểm chỉ đạo về thực hiện Chỉ thị 03 ở Cửa Lò 2015

Đăng ngày 14/01/2015

Q-VN3Theo đó, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò yêu cầu mỗi tổ chức Đảng, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần tự giác, thường xuyên, chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; Tiếp tục thực hiện đồng bộ 8 nội dung trong chỉ thị, đồng thời căn cứ đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn, xác định một số nội dung trọng tâm, bức thiết tập trung thực hiện có kết quả, tạo chuyển biến đột phá..

Nội dung trọng tâm  được BTV Thị ủy xác định trong năm này là: Công tác cán bộ, cải cách hành chính,đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy nội lực, thực hiện 5 không, quản lý du lịch, xe điện 4 bánh, dồn điền đổi thửa và xóa đói giảm nghèo..

Điểm chỉ đạo cũng được BTV thị ủy xác định sẻ là Đảng bộ chính quyền, Đảng bộ công an, các Đảng bộ phường Nghi Tân, Nghi Thủy, Thu Thủy; Các đơn vị  như: Bệnh viện đa khoa, ngành giáo dục đào tạo, ngành văn hóa thông tin và đoàn thanh niên thị xã…

                                                                             Khắc Giang