Nhiều đơn vị chưa ủng hộ Quỹ xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ thị xã

Đăng ngày 05/08/2016

         DaiTNCLo

Một số cơ quan đã hoàn thành việc vận động đóng góp trong năm 2015 đạt cao như: Ủy ban nhân dân Thị xã là 85 triệu đồng; Ban chỉ huy quân sự thị xã trên 43 triệu đồng; Trung tâm y tế thị xã 20,9 triệu đồng; Ban quản lý đô thị 17,6 triệu đồng..

          Riêng khối phường xã, theo thống kê của Ủy ban MTTQ thị xã, đến nay mới chỉ có cán bộ và nhân dân phường Nghi Thủy ủng hộ được 24,6 triệu đồng; Công đoàn và Đoàn phường Nghi Hải ủng hộ được trên 5,4 triệu đồng

          Về cá nhân, gương mẫu và đi đầu trong việc ủng hộ Quỹ “ Xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ ” thị xã có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Tỉnh ủy viên-Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy-Chủ tịch UBND thị xã và Nguyễn Thị Thủy- Cán bộ Liên đoàn lao động thị xã đã hoàn thành việc đóng góp, ủng hộ trong cả 3 năm: 2015, 2016 và 2017, trong đó Đ/c Bí thư Thị ủy Nguyễn Nam Đình và Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã ủng hộ, đóng góp mỗi người là 20 triệu đồng.

          Bên cạnh những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã rất quan tâm đến việc ủng hộ, đóng góp Quỹ “ Xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ ” thị xã nói trên thì đến nay vẫn còn đến 26 cơ quan, đơn vị vẫn chưa vận động cán bộ, CC, VC, lao động đóng góp như: Chi cục Thuế thị xã, Ban quản lý nghĩa trang thị xã, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thị xã, Chi cục Thi hành án thị xã, Ngân hành nông nghiệp Thị xã, 2 Trường THPT Thị xã…

 

                                                                   Kim Ngân