Nhà nguyện tự xây ở Thị xã Cửa Lò vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Đăng ngày 27/03/2017

(Baonghean.vn)- Hành vi xây dựng công trình nhà nguyện trên thửa đất số 54 tại khối 8 phường Nghi Tân (Thị xã Cửa Lò) là trái với các quy định của pháp luật.

» Chiêu trò biến đất ở thành nhà nguyện trái pháp luật ở Cửa Lò

Thứ nhất, việc ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng chuyển nhượng đất cho ông Trần Văn Cậy, bà Hoàng Thị Tâm (giấy tờ viết tay ngày 16/2/2017) nhưng chưa thực hiện công chứng, chứng thực là vi phạm Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 (Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất).

Việc ông Trần Văn Sơn (chủ sử dụng đất) chưa thực hiện đúng việc kê khai đăng ký đất đai và thực hiện các thủ tục khi chuyển nhượng QSD đất là vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 170 Luật Đất đai 2013 (Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất) và Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Khu vực nhà nguyện được xây dựng trái pháp luật.

Thứ hai, theo giấy GCN QSĐ mã số BR 416891 ngày 17/2/2014 do UBND thị xã Cửa Lò cấp thì mục đích sử dụng thửa đất số 54, bản đồ số 2 diện tích 297,6m2 là đất ở và đất trồng cây lâm nghiệp nhưng ông Trần Văn Cậy đã tự ý chuyển sang làm nhà nguyện là không đúng với mục đích sử dụng đất ban đầu.

Thứ ba, việc ông Trần Văn Cậy tổ chức xây dựng nhà nguyện tại thửa đất số 54 bản đồ số 2 tại khối 8 phường Nghi Tân khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng đã vi phạm vào Khoản 6 Điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ- CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng.

Ông Trần Văn Sáng – Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ Đức Xuân trực tiếp chỉ đạo gần 200 giáo dân tổ chức thi công nhà nguyện trái pháp luật.

Thứ tư, một nửa lô đất nói trên nằm trên đường 12m và một nửa nằm trên khu chia lô đất ở thuộc quy hoạch chợ cá, kho hàng đông lạnh tái định cư và khu dân cư thuộc phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò. Bản quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã Cửa Lò phê duyệt tại Quyết định số 4127/QĐ.UBND ngày 31/12/2013Hiện tại, dự án đang được đầu tư xây dựng một số hạng mục. Vì vậy, việc xây dựng công trình nói trên là không phù hợp quy hoạch.

Thứ năm, việc cấp phép xây dựng các công trình tôn giáo phải được thực hiện theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (viết tắt là Nghị định 12/CP). Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo cũng quy định: Đối với các công trình xây dựng tôn giáo phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ (cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh).

Giấy chuyển nhượng đất viết tay chưa được cơ quan chức năng xác nhận của ông Trần Văn Sơn với ông Trần Văn Cậy.

Như vậy việc cố ý xây dựng nhà nguyện trái pháp luật của ông Trần Văn Cậy và một số hộ dân xảy ra ở khối 8 phường Nghi Tân đã vi phạm vào Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, cần phải được xử lý nghiêm minh.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ- CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng. Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giy phép xây dựng mà theo quy định phải có thì bị xử phạt như sau: a, Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nhóm phóng viên