Nghi Thuỷ: Sinh hoạt câu lạc bộ Thời sự pháp luật quý 2 năm 2024

Đăng ngày 28/05/2024

Chiều ngày 28/5, UBND phường Nghi Thủy tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thời sự pháp luật quý 2 năm 2024. Đại diện Sở Tư pháp Nghệ An; Chuyên viên phòng Tư pháp thị xã Cửa Lò; Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị và thành viên câu lạc bộ thời sự pháp luật phường cùng dự.

Các đại biểu được nghe đồng chí Lê Bá Thiều – Trưởng phòng phổ biến và thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An quán triệt một số nội dung cơ bản của luật dân chủ cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Luật dân chủ cơ sở được Quốc hội khóa XV đã ban hành vào ngày 10/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Luật có 6 chương, 91 điều, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, góp phần thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Những điểm mới của luật của được thông qua các nguyên tắc, phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở như các quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng của công dân về thành quả phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Thông qua buổi sinh hoạt, được trao đổi và phổ biến các nội dung, cán bộ, công chức, các thành viên câu lạc bộ thời sự pháp luật phường Nghi Thuỷ được nắm rõ hơn về luật dân chủ cơ sở; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở được hiệu quả.