Nghi Thủy phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

Đăng ngày 20/04/2022

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, đời sống của nhân dân phường Nghi Thủy dần được cải thiện, số hộ nghèo, cận nghèo giảm dần theo từng năm.

Nghi Thuỷ là phường nằm cảng Cửa Lò. Vùng đất này được bao bọc bởi sông, biển cả 3 phía: Bắc, Đông và Tây. Ở phía Bắc, sông Cấm theo cửa Lạch Lò đổ ra biển. Gần cửa Lạch Lò có một nhánh sông chảy từ xã Khánh Hợp dọc theo phía Tây của phường. Dọc bờ phía Bắc Lạch Lò thuộc xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) có dãy núi chạy theo hướng Tây – Đông, vươn ra biển, điểm cuối gọi là Mũi Rồng. Bao đời nay nhân dân Nghi Thủy chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác, chế biến và bảo quản hải sản…

Nhờ có nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mà hội viên nông dân có kênh cấp vốn quan trọng để phát triển sản xuất, tạo việc làm. Ngay từ đầu năm, Hội nông dân phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác và phối hợp với NHCSXH Thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; phối hợp chính quyền địa phương, NHCSXH Thị xã củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.

        Hiệu quả vay vốn NHCSXH trong phát triển khai thác hải sản

Hàng tháng, Hội nông dân phường Nghi Thủy tiếp nhận nguồn vốn ủy thác NHCSXH giúp hội viên vay để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Giao dịch NHCSXH tại Phường Nghi Thủy

Được hỗ trợ vốn vay, nhiều gia đình Hội viên có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững, con em có điều kiện học tập. Để đảm bảo an  toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, tổ chức Hội đã phân công cán bộ trực tiếp theo dõi công tác ủy thác, thường xuyên kiểm tra, giám sát Tổ TK&VV; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đối với các tổ có nợ tồn đọng cao; hằng năm, phối hợp NHCSXH tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ Hội, Ban quản lý Tổ TK&VV. Thông qua hoạt động quản lý, điều hành vốn vay, đội ngũ cán bộ Hội nông dân phường được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên, qua đó, xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp, tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức hội.

Được hỗ trợ vốn vay nhiều gia đình hội viên đã mạnh dạn đầu tư hiệu quả khai thác hải sản xa bờ bằng tàu công suất lớn.

Có được nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, khai thác, nhiều mô hình có hiệu quả được chủ trọng phát triển và nhân rộng: như sản xuất nước mắm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nuôi lươn không bùn, khai thác hải sản xa bờ bằng tàu công suất lớn.

Mô hình sản xuất nước mắm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tính đến ngày 31/03/2022, Hội nông dân phường Nghi Thủy quản lý 06 Tổ TK&VV, dư nợ là 14.804 triệu đồng, chiếm 41% dư nợ ủy thác. Để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội nông dân phường đã thường xuyên phối hợp NHCSXH kiện toàn và củng cố các Tổ TK&VV; tích cực phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vốn vay, thu hồi nợ đúng hạn.

 Đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả theo văn bản liên tịch ký kết với các nội dung: Tuyên truyền, xét duyệt cho vay; theo dõi kiểm tra, quản lý đối tượng vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, kiện toàn hoạt động Tổ TK&VV và tổ chức tốt hoạt động giao dịch tại Phường vào ngày 18 hàng tháng, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

Nguyễn Tiến Lợi- Chủ tịch Hội nông dân P.Nghi Thủy