Nghi Thủy: Gần 150 cán bộ, hội viên, ĐVTN tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đăng ngày 03/11/2023

Chiều ngày 3/11, UBND phường Nghi Thủy tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ thời sự cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11.

Gần 150 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên được Trung tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó, Chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự thị xã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; đồng thời chia sẻ những lợi ích của quân nhân nhập ngũ trong việc rèn luyện thể lực, nếp sống có nguyên tắc chuẩn mực trong môi trường quân đội, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với công cuộc rèn luyện bảo vệ Tổ Quốc. Đồng thời, các hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh với vai trò là phụ huynh cũng hiểu hơn và có trách nhiệm trong việc tuyên truyền con em tham gia nghĩa vụ quân sự.

Sinh hoạt câu lạc bộ thời sự pháp luật với việc thông qua tình hình quốc tế, trong nước và thị xã cũng được đồng chí Hoàng Văn Hải – Bí thư Đảng ủy phường trao đổi tại hội nghị.

Đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tuyên truyền, đảm bảo thực chất, hiệu quả, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua luôn được các cấp tại phường Nghi Thủy duy trì thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng lối sống văn minh, góp phần vào công cuộc đổi mới toàn diện tại địa bàn.

       Nguyễn Hương – Tạ Nhật