Clip: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri phường Nghi Hương.

Đăng ngày 03/11/2023