Nghi Thủy: 100% đại biểu nhất trí Đề án sắp xếp, sáp nhập khối

Đăng ngày 09/05/2019

Thông qua Nghị quyết Đề án sắp xếp, sáp nhập khối để thành lập khối mới trên địa bàn phường Nghi Thủy là nội dung kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), được HĐND phường Nghi Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức sáng ngày 9/5.

PS nghi Thu phuong Vm.00_07_49_20.Still007

Là phường có diện tích nhỏ, hiện trạng quy mô số hộ của một số khối chưa đảm bảo làm phát sinh tổ chức, tạo đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội…

PS nghi Thu phuong Vm.00_06_09_19.Still002

PS nghi Thu phuong Vm.00_07_15_11.Still004

Sau khi xây dựng Đề án, UBND phường đã xin ý kiến BTV, BCH Đảng ủy, ban công tác mặt trận 10 khối và cử tri toàn phường với tỷ lệ 60,8% đồng ý giảm từ 10 khối xuống còn 6 khối. Theo đó, sáp nhập khối 1 với khối 3 thành khối Đông Tiến, khối 2 với khối 4 thành khối Thành Công, khối 6 với khối 7 thành khối Bình Minh, khối 5 giữ nguyên có tên mới là khối Đoàn Kết, sáp nhập 1/2 khối 9 với khối 8 thành khối Yên Đình, sáp nhập 1/2 khối 9 với khối 10 thành khối  Yên Sơn.

PS nghi Thu phuong Vm.00_06_45_05.Still003

PS nghi Thu phuong Vm.00_05_38_13.Still001

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết và thông qua đề án với sự nhất trí của  100% đại biểu tham gia. Bởi việc sáp nhập này sẽ đáp ứng với quy định của Bộ nội vụ đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, tinh gọn bộ máy, tạo sự gắn bó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý