Nghi Thu tổng kết 2 năm thực hiện chỉ thị 09 của Tỉnh ủy

Đăng ngày 27/11/2014

Phường Nghi Thu vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện NQ số 20, 2 năm thực hiện chỉ thị 09 của Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới.

Sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 20 – NQ/TU, 2 năm thực hiện chỉ thị 09 – CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn phường Nghi Thu đã có sự chuyển biến về nhận thức của lãnh đạo từ phường đến cơ sở, công tác DS- KHHGĐ được coi là một phần trong sự phát triển chung về phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh, tỷ lệ ký cam kết, và việc duy trì được số cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai ở mức cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở, nhất là tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm về chính sách DS/KHHGĐ ngày càng nhiều…Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 và chỉ thị 09 của Tỉnh ủy Nghệ An, trong thời gian tới Nghi Thu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức, cách làm, đa dạng hóa các nội dung phù hợp với mục tiêu, đối tượng. Phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, kịp thời và có trách nhiệm tích cực hơn về công tác DS/KHHGĐ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND phường Nghi Thu-TX Cửa Lò đã khen thưởng cho 7 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ số 20, 2 năm thực hiện chỉ thị 09 của Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới trên địa bàn phường./.

Mỹ Hạnh – Đậu Thuận