Hội người cao tuổi phường Thu Thủy: Tổng kết phong trào tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010 – 2015

Đăng ngày 28/11/2014

         

         5 năm qua, Hội người cao tuổi phường Thu Thủy đã triển khai thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng. Trước hết là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều người cao tuổi ở Thu Thủy đã mạnh dạn đầu tư vốn vào dịch vụ lưu trú và nhà hàng  đã đem lại nguồn thu từ 50 – 500 triệu đồng/năm. Một số cụ tuy tuổi cao những vẫn bám biển khai thác hải sản, chăn nuôi thủy sản có thu nhập từ 70 – 100 triệu đồng/cụ/năm.

          Ngoài làm kinh tế giỏi, người cao tuổi Thu Thủy còn gương mẫu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; Đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Mặt khác, các cụ cao tuổi ở Thu Thủy còn tích cực tham gia phong trào từ thiện, nhất là góp tiền mua sổ bảo hiểm y tế tặng cho người nghèo. Nói chung trên các lĩnh vực, các phong trào thi đua đều có người cao tuổi tham gia, trong đó nhiều cụ trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập.

          Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong 5 năm qua, Hội nghị còn triển khai 1 số biện pháp để phát huy có hiệu quả hơn phong trào tuổi cao gương sáng thời gian tới. Dịp này, Hội người cao tuổi phường Thu Thủy còn khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Hữu Lương – Duy Quý