Nghi Thu tổ chức đối thoại giữa chính quyền và nhân dân năm 2021

Đăng ngày 04/11/2021

Giải trình các kiến nghị của người dân tại kỳ đối thoại trước; tiếp thu ý kiến và giải trình những vấn đề mà người dân đang quan tâm theo đúng thẩm quyền là một trong những nội dung quan trọng diễn ra tại buổi đối thoại giữa chính quyền và nhân dân năm 2021 của phường Nghi Thu được tổ chức vào chiều ngày 04/11/2021. Ông Nguyễn Đức Tình- Phó chủ tịch UBMTTQ thị xã; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ; đại các ban, ngành, đoàn thể; đông đảo người dân trên địa bàn tham dự.  

Theo đó, tại buổi đối thoại này, đại diện HĐND, UBND phường Nghi Thu đã giải trình 7 nội dung mà người dân đã có kiến nghị trong kỳ đối thoại trước đó, trong đó có 5 nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng; 1 nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị và 1 nội dung liên quan đến công tác vệ sinh môi trường trên trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ của buổi đối thoại này đã có 6 ý kiến về nhiều vấn đề mà người dân đang quan tâm như: Công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 của địa phương; Chế độ hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Vấn đề vệ sinh môi trường; Công tác chỉnh trang đô thị, đường giao thông, kênh mương trên địa bàn; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách; Thành lập khu chợ riêng cho phường Nghi Thu…

Trước những đề xuất, kiến nghị của người dân, đại diện HĐND, UBND phường Nghi Thu đã tiếp thu đầy đủ, đồng thời giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền cho phép cũng như chuyển các ý kiến vượt cấp của bà con lên các ban, ngành cấp trên để sớm có giải đáp những vấn đề mà bà con nhân dân trên địa bàn quan tâm./.

                Phan Thành- Tạ Nhật