Đại hội đại biểu MTTQVN phường Nghi Thu lần thứ XXXI

Đăng ngày 15/01/2024

Sáng ngày 15/1, MTTQ VN phường Nghi Thu long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 31, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự đại hội có bà: Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Nghệ An cùng đại diện các Ban của UBMTTQ VN Tỉnh; Ông Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Nghi Thu; Ông Trần Quốc Tuấn – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Cửa Lò; Đại diện các ban, phòng thuộc Thị ủy-UBND thị xã; Các ông, bà trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ VN phường Nghi Thu qua các thời kỳ, Chủ tịch UBMTTQVN các phường cùng đại diện các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn và 93 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức thành viên MTTQ phường tham dự.


Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghi Thu triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của địa phương. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là phòng chống đại dịch Covid 19. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm hơn; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, UBMTTQVN phường Nghi Thu 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhiều cấp ngành khen thưởng, riêng năm 2023 được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ mới, báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ VN khóa IX, góp ý bổ sung Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ VN thị xã Cửa Lò lần thứ 7.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành hiệp thương cử 35 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ VN phường khóa 31, trong đó ông Nguyễn Đình Hưng tiếp tục được cử giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQVN phường Nghi Thu, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN thị xã Cửa Lò khóa 7.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quốc Tuấn – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Cửa Lò và lãnh đạo địa phương biểu dương những kết quả UBMTTQVN phường Nghi Thu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để MTTQVN phường Nghi Thu thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua được UBMTTQ VN tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. UBMTTQVN phường Nghi Thu cũng tặng quà cho các ông bà thôi không tham gia vào Ủy viên UBMTTQVN phường khóa 31.

                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh