Nghi Thu tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón.

Đăng ngày 09/07/2015

Taphuanphanbon 

Trong thời gian 1 buổi, 50 học viên đã được cán bộ tram khuyến nông TX đã giới thiệu những ưu, nhược điểm của phân bón, lợi ích của phân bón đối với cây trồng, như: Giúp cây có khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng năng suất chất lượng, giảm chi phí đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn ký thuật sử dụng phân bón có hiệu quả, cách bón phân cân đối cho cây trồng, giải đáp những thắc mắc của nông dân về phân bón.

Mục đích là nhằm cung cấp thông tin về KHKT, giúp bà con nông dân tiếp cận những sản phẩm phân bón chất lượng cao để áp dụng vào sản xuất, góp phần tăng sản lượng cây trồng trên địa bàn./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật