Phường Nghi Thu tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7

Đăng ngày 09/07/2015

DSNGHITHU

Trong những năm qua, đi đôi với công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về dân số, đơn vị còn lồng ghép các hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn cộng đồng về DS – KHHGĐ, từ đó, nhận thức của đại bộ phận người dân về công tác dân số thay đổi rõ rệt. Chính vì thế, địa phương luôn là đơn vị dẫn đầu thị xã trong việc thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ, tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 5%. Có trên 71% số cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ.đã sử dụng biện pháp tránh thai, ngàn ngàn lượt phụ nữ được chăm só sức khỏe sinh sản…Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở địa bàn đều tăng. Đặc biệt là tỷ lệ mất cân bằng dưới tinh khi sinh tăng đột biến.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác DS – KHHGĐ, UBND phường tiếp tục tăng cường cường công tác tuyên truyền các biện pháp KHHGĐ gắn với mở rộng và nâng cao hiệu quả cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng tới chủ đề dân số thế giới năm nay, là: “ Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ cho người dân dễ bị tổn thương trong thiến tai”./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật