Nghi Thu tập huấn văn hóa giao tiếp ứng xử du lịch năm 2014

Đăng ngày 29/03/2014

Với sự tham gia của trên 100 học viên là các cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Trong thời gian 1 buổi, các học viên được quán triệt các nội dung cơ bản về kỹ năng giao tiếp như: khái niệm về văn hóa giao tiếp, nội hàm và nét chung trong văn hóa giao tiếp, Nghi lễ trong ngoại giao và những chuẩn mực quy tắc cơ bản trong ứng xử giao tiếp. Đây là những yếu tố cơ bản cần phải có của những người tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Thông qua lớp tập huấn này, cũng như những kinh nghiệm được đúc rút trong kinh doanh du lịch hàng năm, đội ngũ làm dịch vụ du lịch trên địa bàn phường Nghi Thu có thêm những bài học bổ ích, góp phần đạt kết quả cao trong mùa du lịch 2014.

Ngoài ra, tại lớp tập huấn này lãnh đạo UBND phường Nghi Thu đã phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm hoạt động du lịch năm 2014 cho các hộ kinh doanh trên địa bàn./.

Theo: Đàm Hiền-Tạ Nhật