Nghi Thu sinh hoạt câu lạc bộ Thời sự pháp luật quý IV năm 2023

Đăng ngày 16/11/2023

Sáng 16/11, Đảng ủy phường Nghi Thu tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ Thời sự pháp luật quý IV năm 2023. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Trung tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó, Chủ nhiệm chính trị BCH quân sự thị xã; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện các tổ chức đoàn thể, các thành viên câu lạc bộ Thời sự pháp luật của phường và đại diện các khối dân cư.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và thành viên câu lạc bộ Thời sự pháp luật phường Nghi Thu được nghe Trung tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó, Chủ nhiệm chính trị BCH quân sự thị xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

Để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp … Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Theo đó, Luật nghĩa vụ quân sự là cơ sở để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc – nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp 2013…

Thông qua buổi sinh hoạt, giúp các đại biểu và thành viên câu lạc bộ Thời sự pháp luật phường Nghi Thu hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 để tiếp tục tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả. Trước mắt là triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024.

                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh