Nghi Thu ra mắt mô hình “Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp”

Đăng ngày 27/06/2024

Sáng ngày 27/6, Hội nông dân phường Nghi Thu tổ chức lễ ra mắt mô hình “Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp”. Dự lễ có đồng chí: Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã cùng đại diện phòng Kinh tế thị xã, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Cửa Lò, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể, Ủy viên BCH Hội nông dân phường và đại diện các khối dân cư ở Nghi Thu.

Mô hình “Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp” của Hội nông dân phường Nghi Thu triển khai thí điểm tại 5 hộ gia đình ở khối 3. Theo đó, các hộ dân này được Hội nông dân thị xã và Hội nông dân phường hỗ trợ chế phẩm vi sinh xử lý chất thải  hữu cơ .  Tại buổi lễ, sau khi nêu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình, các đại biểu và hội viên nông dân Nghi Thu được cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Cửa Lò hướng dẫn kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp.

Mô hình nhằm góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, trang bị kiến thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho hội viên nông dân về ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất phân bón hữu cơ  vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, vừa góp xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

  

Với ý nghĩa đó, sau thời gian thí điểm tại 5 hộ gia đình ở khối 3, Hội nông dân phường Nghi Thu sẽ đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế để nhân ra diện rộng.

                                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh