Nghi Thu quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị

Đăng ngày 27/09/2019

Sáng 27/9, Đảng ủy phường Nghi Thu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW , ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin về tình hình biển đông.

nt3

nt2

nt1

Tại hội nghị, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ phường Nghi Thu được quán triệt các nội dung cơ bản Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch số 126-KH/ThU, ngày 28/8/2019 của Thị ủy Cửa Lò. Trên cơ sở đó, Đảng bộ phường xây dựng và thông qua kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị. Trong đó chú trọng công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp sao cho đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển vừa phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương.

nt

Tiếp đó, lãnh đạo Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò còn  thông báo tình hình biển đông thời gian gần đây cho cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị./.

         Hữu Lương – Ngọc Ánh