Cửa Lò biểu dương 21 người cao tuổi tiêu biểu tham gia hệ thống chính trị cơ sở

Đăng ngày 27/09/2019

Sáng 27/9, Hội Người cao tuổi Thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014 – 2019. Các đồng chí: Nguyễn Chí Tuyến – Phó chủ tịch Hội người cao tuổi Tỉnh Nghệ An; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ, chủ tịch UBND TX Cửa Lò; Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND Thị xã – trưởng ban công tác Người cao tuổi Thị xã cùng dự hội nghị.

ct

ct1

cl2

Hội người cao tuổi Cửa Lò hiện có khoảng 4,9 nghìn hội viên, chiếm gần 9% dân số toàn Thị xã, trong đó có 587 đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện phong trào “tuổi cao gương sáng” đã có 371 hội viên Người cao tuổi đóng góp trí tuệ và vốn quý kinh nghiệm của mình tham gia vào công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đi vào cuộc sống, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

ct2

ct3

ct4

Không những nêu cao gương sáng cho con cháu noi theo mà người cao tuổi Cửa Lò bằng những việc làm thiết thực cụ thể trên nhiều lĩnh vực hoạt động đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, củng cố quốc phòng – an ninh, góp sức mình vun đắp dựng xây Thị xã Cửa Lò ngày càng tươi đẹp.

ct6

ct5

Nhân dịp này, UBND Thị xã Cửa Lò đã khen thưởng 21 người cao tuổi có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014 – 2019.

Dương Tân – Tạ Nhật