Nghi Thu khai mạc huấn luyện dân quân cơ động 2023

Đăng ngày 23/03/2023

Sáng 23/3, Ban chỉ huy quân sự phường Nghi Thu đã khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2023.  Thiếu tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự thị xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, đại diện các tổ chức đoàn thể,  lực lượng dân quân cơ động phường Nghi Thu tham dự.


Trong thời gian 12 ngày,  lực lượng dân quân cơ động phường Nghi Thu được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của Cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và một số chính sách pháp luật về công tác quốc phòng, an ninh. Đồng thời huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện, trang bị các kiến thức về y tế, võ thuật, hậu cần, kỹ thuật phòng thủ dân sự; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu với kiến thức về súng bộ binh, lưu đạn, mìn, thuốc nổ, công sự ngụy trang; huấn luyện nội dung chiến thuật tác chiến, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ trng đô thị, tham gia phòng chống thiên tai…

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Cao Anh Hùng –  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban tổ chức, Tổ giáo viên và lực lượng dân quân thực hiên nghiêm nội dung, yêu cầu của đợt huấn luyện. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Nghi Thu ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại lễ khai mạc, Ban chỉ huy quân sự phường đã phát động phong trào và tổ chức cho các tiểu đội ký kết thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, ra quân quyết thắng” gắn với chủ đề thi đua huấn luyện năm 2023 “Lực lượng dân quân phường Nghi thu huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh