Nghi Thu: Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đăng ngày 02/10/2014

         

Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Nghi Thu được thành lập tháng 5/2009. Hội hiện có 51 hội viên nguyên là bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, thuộc Đoàn 559. Trong quá trình hoạt động, Hội đã hướng trọng tâm vào thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tổ chức các hoạt động nghĩa tình. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh khóa I – Nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đề ra chương trình hoạt động của Hội trong giai đoạn mới. Đại hội cũng tiến hành bầu BCH hội gồm 5 đ/c có tinh thần và trách nhiệm để góp phần đưa hoạt động của Hội phát triển vững mạnh./.

Thanh Vân – Duy Quý