Nghi Tân: Tổng kết công tác kinh tế – xã hội năm 2016

Đăng ngày 24/01/2017

tkvhtan

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng sự cố môi trường Formosa đã ảnh hưởng đến việc thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân tình hình phát triển kinh tế – xã hội đã đạt được kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 400 tỷ đạt 90,2% kế hoạch năm, thu ngân sách đạt trên 5,3 tỷ đồng. Văn hoá – xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 Nghi Tân đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị toàn phường trên 433 tỷ đồng, có trên 91,2% gia đình đạt văn hóa…

Dịp này, đã có 8 tập thể, 14 cá nhân được UBND phường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, đồng thời tuyên dương 4 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2016./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh