Nghi Tân sơ kết 2,5 năm thực hiện đề án khai thác và chế biến hải sản

Đăng ngày 09/05/2019

UBND phường và Hội nông dân Nghi Tân vừa phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện đề án khai thác và chế biến hải sản gắn với các sản phẩm làng nghề giai đoạn 2016 – 20219.

8

 

Thực hiện đề án khai thác và chế biến hải sản gắn với các sản phẩm làng nghề giai đoạn 2016 – 2020 của UBND thị xã Cửa Lò, UBND phường Nghi Tân đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 09/7/2017 để triển khai thực hiện. Sau 2,5 năm thực hiện đề án đã thu được những kết quả tích cực. Toàn phường Nghi Tân hiện có 29 tàu thuyền với 250 lao động thường xuyên khai thác hải sản trên biển; Sản lượng đánh bắt hải sản hàng năm đạt từ 450 – 500 tấn, chủ yếu là cá, mực, ghẹ. Hoạt động hậu cần nghề cá đến nay có 48 kho cấp đông, 69 kho bảo quản với tổng trữ lưỡng trên 12.000 tấn mỗi năm, đã tạo công ăn việc làm cho gần 300 lao động có việc làm thường xuyên và khoảng 200 lao động có việc làm thời vụ tại địa phương. Chế biến nước mắm hàng năm đạt 8.000 lít. Có 4 hộ sản xuất chế biến hải sản khô đảm bảo chất lượng đem lại thu nhập cho các hộ từ 7 – 10 triệu đồng/hộ/tháng.

5

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế như sản phẩm còn đơn điệu, chưa mạnh dạn đầu tư chế biến, bảo quản các loại sản phẩm có giá trị cao; quá trình sản xuất còn mang tính thủ công, một số kho đông lạnh không nắm bắt được thị trường, giá cả sản phẩm nên gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm.

6

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện đề án đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Theo đó, UBND phường tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nhân rộng mô hình sản xuất chế biến hải sản như nước mắm, cá cơm, hàng hải sản khô; duy trì và nâng cao hiệu quả nghề khai thác thủy hải sản. Bên cạnh đó cần thực hiện các chính sách hỗ trợ về chuyển đổi khai thác hải sản từ gần bờ ra xa bờ…

                                                                                                                             Đình Tân – Ban văn hóa phường Nghi Tân