Nghi Tân ra mắt tổ hội đan lưới và giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

Đăng ngày 16/09/2022

Sáng nay 16/9/2022, Hội nông dân phường Nghi Tân tổ chức lễ ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp đan lưới và giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Phó chủ tịch Hội nông dân thị xã: Nguyễn Đức Anh, đại diện Ban quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân Cửa Lò cùng dự.


Tổ hội nông dân nghề nghiệp đan lưới trực thuộc Chi hội nông dân khối 7 phường Nghi Tân có 10 thành viên do chị Nguyễn Thị Thường làm tổ trưởng. Tổ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Mục đích của việc thành lập tổ nhằm tập hợp các hội viên nông dân cùng lĩnh vực sản xuất để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Đồng thời tập hợp các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thành viên đề đạt các tổ chức, ban ngành liên quan nhằm đưa nghề đan lưới phát triển. Ngoài ra, tổ hội còn có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của hội nông dân các cấp đến thành viên cũng như tập hợp, phát triển thành viên mới.

Sau lễ ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp đan lưới, Hội nông dân phường Nghi Tân phối hợp với Hội nông dân thị xã giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Theo đó, 6 thành viên của tổ hội được vay 276 triệu đồng để mua vật tư làm lưới.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh