Nghi Tân: Ra mắt CLB “Tiền hôn nhân”

Đăng ngày 11/07/2016

clbtan

Theo quyết định thành lập, CLB “Tiền hôn nhân” phường Nghi Tân – Thị xã Cửa Lò có 45 thành viên. Tại đây, các đoàn viên thanh niên có thể giao lưu, sinh hoạt, trao đổi những hiểu biết về lứa tuổi của mình, trang bị cho các em một số kiến thức về SKSS vị thành niên. Qua đó, giúp cho các em học sinh có những kỹ năng cơ bản để xử lý một số tình huống liên quan, nhằm tránh quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn…góp phần thực hiện chiến lược dân số – KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Với mục đích “Vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn” CLB “Tiền hôn nhân” phường Nghi Tân sẽ góp phần nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho thanh thiếu niên, từ đó góp phần xây dựng nhân cách, lối sống cho giới thẻ hiện nay./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh