Nghi Tân: Mít tinh kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2013)

Đăng ngày 07/12/2013

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống phát triển của Hội CCB Việt Nam, những đóng góp của tổ chức Hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiếp nối truyền thống đó, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Nghi Tân luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hội thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên; Động viên hội viên tích cực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, củng cố xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, Hội CCB phường có 423 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội. Năm 2013, Hội đã tạo điều kiện giúp 208 hộ vay vốn, với số tiền dư nợ gần 5 tỷ đồng. tỷ lệ hộ khá giàu trên 65%, giảm tỷ lệ hộ ngheog xuống còn 1,8%; Dịp này, Hội CCB phường Nghi Tân đã tặng kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho 38 hội viên phường./.
.