Nghi Hương: Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 61% trong tổng giá trị sản xuất

Đăng ngày 26/03/2014

         Cùng với với việc tuyên truyền, phường Nghi Hương đã đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp bố trí hợp lý các vị trí kinh doanh, động viên khuyến khích mở rộng quy mô và mô hình sản xuất các cơ sở mộc, gò hàn, nhôm kính, cốt pha, dịch vụ du lịch…chú trọng đa dạng hoá cá loại hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp để tạo việc làm, tăng thu nhập. Toàn phường hiện có 150 hộ kinh doanh dịch vụ các loại, bình quân thu nhập từ 3- 5 triệu đồng /hộ/tháng. Thu nhập từ các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 61% trong tổng giá trị sản xuất trên toàn xã, đưa tổng giá trị sản xuất của các ngành dịch vụ năm 2010 đạt hơn 79 tỷ đồng. Bên cạnh đó phường Nghi Hương đặc biệt chú trọng và duy trì số  lao động xuất khẩu, hiện nay Phường Nghi Hương có 235 lao động đang làm việc tại các nước./.