Nghi Hương học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

Đăng ngày 05/02/2020

Chiều ngày 5/2, Đảng ủy phường Nghi Hương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai kế hoạch phòng chống dịch vi rút Corona, quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

hr

Ngoài quán triệt các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy phường Nghi Hương còn liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền và sinh hoạt của các đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể, trường học lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

hr1

hr2

Dịp này, Đảng ủy phường Nghi Hương còn triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022, đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Canh Tý 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Đặc biệt, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

                                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh