Nghi Hương: Gần 500 cán bộ Đảng viên tham gia lớp học tập Quán triệt Nghị quyết TW 10 khóa XII

Đăng ngày 30/07/2019

Sáng ngày 30/7, gần 500 cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ phường Nghi Hương đã tham gia lớp học tập Quán triệt Nghị Quyết TW 10 khóa XII.

nq

Cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Nghi Hương đã được quán triệt đầy đủ các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII; Nghị Quyết số 35 ngày 22/10/2108 của Bộ chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thông báo số 55- TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ chính trị về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Kế hoạch hưởng ứng và tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “ Nghệ An làm theo lời Bác dặn” giai đoạn 2019- 2020. Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của địa phương trong năm 2019.

nq1

nq2

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm chuyển tải đến đông đảo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường những quyết sách mới nhất của Đảng và nhà nước, góp phần đưa địa phương thực hiện thắng lợi những chủ trương đường lối mà Đảng các cấp đã đề ra./.

Phan Thành- Tạ Nhật