Chi tiết phương án sáp nhập 61 khối của thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 30/07/2019

(Baonghean.vn) – Sau sáp nhập, thị xã Cửa Lò từ 71 khối giảm xuống còn 39 khối. Theo đó, toàn thị xã có 61 khối của 7 phường thuộc diện sáp nhập.
Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Thị xã Cửa Lò có 71 khối. Căn cứ vào tiêu chí số hộ mỗi khối thì có 9 khối đạt 100%, 34 khối từ 50% đến dưới 100% và 28 khối dưới 50% phải sáp nhập.

Thực hiện phương án sắp xếp lại, thị xã sáp nhập 61 khối, trong đó có 33 khối trên 50% và 28 khối dưới 50% tiêu chí về số hộ. Sau sáp nhập hình thành 29 khối mới, trong đó có 25 khối đạt 100% và 4 khối đạt trên 50% tiêu chí (tổng số khối thuộc diện không phải sáp nhập là 10).

Như vậy, Cửa Lò giảm được 32 khối sau sáp nhập. Lúc đó, thị xã Cửa Lò còn lại 39 khối.

Chi tiết 61 khối sáp nhập của thị xã Cửa Lò