Nghi Hương: Đại hội điểm Chi hội Nông dân khối Mỹ Thắng nhiệm kỳ 2023 -2028

Đăng ngày 31/12/2022

Chiều ngày 31/12, Chi hội Nông dân khối Mỹ Thắng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Chi hội được Ban thường vụ Hội nông dân phường Nghi Hương chọn làm điểm tổ chức Đại hội Chi hội nông dân cơ sở để rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đồng chí Trần Thị Hoàng Phương- Chủ tịch Hội Nông dân thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Hội nông dân thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Chủ tịch và các đồng chí trong BTV Hội nông dân phường, Chi hội trưởng Nông dân 5 khối, Ban cán sự khối và đông đảo hội viên trong Chi hội cùng dự.

Chi hội Nông dân khối Mỹ Thắng hiện có 333 hội viên, với ngành nghề chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực lao động dịch vụ chiếm 80%, 20% hội viên còn lại tham gia vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội nông dân khối Mỹ Thắng đã khắc phục mọi khó khăn, cần cù trong lao động sản xuất, phát huy có hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương. Theo đó, Chi hội đã kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên đến các hội viên; phối hợp vận động các hộ kinh doanh bãi biển thực hiện tốt chủ trương “5 không”, tháo dỡ các ki ốt phía Đông đường Bình Minh theo chủ trương của thị xã. Bên cạnh đó, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, 5 năm qua, chi hội đã kết nạp mới 33 hội viên. Số hội viên đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đạt 80- 85%, số gia đình văn hóa đạt 95%. Công tác giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo luôn được chi hội chăm lo, đến nay toàn chi hội chỉ còn 02 hộ nghèo. Cùng với đó, Chi hội đã làm tốt công tác vay vốn tại ngân hàng CSXH thị xã với số dư nợ 1,4 tỷ đồng cho 21 hộ vay và sử dụng đúng mục đích, từ đó đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao như các mô hình vườn- ao – chuồng, chăn nuôi trâu bò, kinh doanh dịch vụ với thu nhập bình quân từ 6-7 triệu đồng/lao động/tháng.

Bên cạnh đó, các phong trào của  hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đã đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Hưởng ứng tham gia xây dựng 4 tuyến đường cờ, pano, áp phích với số tiền trên 700 triệu đồng, trồng được một hàng cây “Nông dân ơn bác” với chiều dài 300m, tích cực tham gia công tác VSMT, ngày chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường bãi biển, thủy lợi nội đồng. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chi hội Nông dân khối Mỹ Thắng đã góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của khối Mỹ Thắng nói riêng và phường Nghi Hương nói chung.

Cùng những kết quả đã đạt được, Chi hội nông dân khối Mỹ Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: một số hội viên chưa tích cực tham gia sinh hoạt, chưa chú trọng trong sản xuất, chăn nuôi; công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật có lúc chưa kịp thời; một số hội viên có tiềm năng lợi thế nguồn lực nhưng chưa mạnh dạn đề xuất kinh doanh…

Tại Đại hội, các đại biểu đã giành phần lớn thời gian để thảo luận đánh giá đối với những kết quả mà chi Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thắng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ tới ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

 Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH Chi hội khóa mới gồm 03 đồng chí, đồng thời bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội nông dân phường Nghi Hương nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong thời gian tới./.

Phan Thành- Duy Quý